Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018090543
DokumentID: 18/90543 - Vestfold fylkeskommunes uttalelse - Fv35 Ås - Linnestad - gang og sykkelvei - detaljregulering til offentlig ettersyn
kopi av brev
ArkivsakID: 16/12966 - Detaljregulering av gang/ sykkelsti Ås-Linnestad, planID 0704 20160148
Journaldato: 19.11.2018
Brevdato: 19.11.2018
Dokumentansvarlig: Øyvind Sonerud

Avsender(e)

Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS