Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018090072
DokumentID: 18/90072 - Bane NORs uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for sentrum 2018-2030
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 16.11.2018
Brevdato: 16.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Bane Nor Sf
Postboks 4350
2308 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS