Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018089947
DokumentID: 18/89947 - Innspill - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009 - Lyngveien
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 16.11.2018
Brevdato: 15.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Beboere i Lyngveien 8-9-11-12-13-14
ACOS Innsyn levert av ACOS AS