Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018089594
DokumentID: 18/89594 - Politisk reglement Tønsberg kommune - Del III Delegeringsreglement
ArkivsakID: 18/4209 - Politiske reglementer for Nye Tønsberg kommune
Journaldato: 15.11.2018
Brevdato: 15.11.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS