Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018088999
DokumentID: 18/88999 - Uttalelse vedrørende kommuneplan - Barlindveien i Presterødåsen - mulig fremtidig bevaringsområde
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 13.11.2018
Brevdato: 12.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Kjersti Lie Evensen Berg
Barlindveien 32
3118 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS