Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018088553
DokumentID: 18/88553 - Regional plan for bærekraftig utvikling og Regional transportplan - høringsuttalelse
ArkivsakID: 17/3204 - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) - revisjon
Journaldato: 12.11.2018
Brevdato: 12.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS