Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018088491
DokumentID: 18/88491 - Kommuneplanens arealdel - informasjon om bevaringsområder - anmodning om fristen utsettelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 12.11.2018
Brevdato: 09.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Træleborg i Borettslag
Postboks 293
3101 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS