Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2018087215
DokumentID: 18/87215 - Vedr. foreslått rigg- og anleggsplass i Peer Gynts vei
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 05.11.2018
Brevdato: 05.11.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Sendt til

Fylkesmannen i Vestfold

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS