Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018087090
DokumentID: 18/87090 - Høringsuttalelse om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mm.
ArkivsakID: 18/10910 - Høring for nasjonalt eldre, pasient- og brukerombud mv
Journaldato: 05.11.2018
Brevdato: 05.11.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS