Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018086874
DokumentID: 18/86874 - Orientering om innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus
ArkivsakID: 18/12316 - Orientering om innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus
Journaldato: 02.11.2018
Brevdato: 02.11.2018
Dokumentansvarlig: Hilde C. Rui
ACOS Innsyn levert av ACOS AS