Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018085735
DokumentID: 18/85735 - Boligsosial handlingsplan 2019-2020
ArkivsakID: 18/12118 - Boligsosialt arbeid
Journaldato: 30.10.2018
Brevdato: 30.10.2018
Dokumentansvarlig: Trond Ragnar Frøyen
Journalpostkategori: Saksfremlegg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS