Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018085055
DokumentID: 18/85055 - Innspill til revisjon av kommuneplan for Tønsberg kommune - Tveiten på Barkåker
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 25.10.2018
Brevdato: 27.09.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: Høringsuttalelse

Avsender(e)

Bulk Infrastructure AS
Frognerstranda 2
0250 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS