Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2018084134
DokumentID: 18/84134 - Kommuneplanens arealdel - informasjon til naboer og berørte parter om foreslåtte rigg- og anleggsplasser
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 26.10.2018
Brevdato: 26.10.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Sendt til

ANDREAS NYLUND
ANDERS RØRHOLTS VEI 16 A
3117 TØNSBERG
 
BJØRN BANGSUND
LØKKEVEIEN 14
3122 TØNSBERG
 
CECILIE ØDEGÅRD
VINKELVEIEN 2 A
3114 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS