Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018080933
DokumentID: 18/80933 - Endring - Detaljregulering av Linnom, planID 070420150114
ArkivsakID: 18/5326 - Detaljregulering av Linnom - PlanID 0704 20150114 - Endring av plan
Journaldato: 12.10.2018
Brevdato: 12.10.2018
Dokumentansvarlig: Ståle Sørensen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS