Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018080084
DokumentID: 18/80084 - Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann Tønsberg kommune.
ArkivsakID: 18/11243 - Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann Tønsberg kommune
Journaldato: 10.10.2018
Brevdato: 10.10.2018
Dokumentansvarlig: Steinar Lien
ACOS Innsyn levert av ACOS AS