Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018073905
DokumentID: 18/73905 - Oppfølging orienteringssak status IKT helse
ArkivsakID: 18/3084 - Orienteringssak om status på IKT i helsesektoren inkludert infrastruktur
Journaldato: 14.09.2018
Brevdato: 14.09.2018
Dokumentansvarlig: Ketil Mastberg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS