Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018071697
DokumentID: 18/71697 - Politisk reglement Del II - Saksbehandling i folkevalgte organer i Tønsberg kommune fra 1.1.2020
ArkivsakID: 18/4209 - Politiske reglementer for Nye Tønsberg kommune
Journaldato: 05.09.2018
Brevdato: 05.09.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS