Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018068031
DokumentID: 18/68031 - Erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow
ArkivsakID: 17/2573 - Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
Journaldato: 21.08.2018
Brevdato: 21.08.2018
Dokumentansvarlig: Trond Ragnar Frøyen
Journalpostkategori: Saksfremlegg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS