Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018057594
DokumentID: 18/57594 - Fwd: Revisjon av areal- og kommunedelplan. Gjelder: Strandveien 15 på Husøy, 159/354 og 159/355
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 04.07.2018
Brevdato: 04.07.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Trond Leithe
 
Trond Leithe
Østre vei 11
3152 TOLVSRØD
ACOS Innsyn levert av ACOS AS