Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018037159
DokumentID: 18/37159 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om ett-trinns tillatelse - klage på vedtak
ArkivsakID: 16/8987 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om dispensasjon
Journaldato: 28.05.2018
Brevdato: 20.05.2018
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS