Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018029728
DokumentID: 18/29728 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om ett-trinns tillatelse - ny behandling
ArkivsakID: 16/8987 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om dispensasjon
Journaldato: 23.04.2018
Brevdato: 20.04.2018
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS