Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018016736
DokumentID: 18/16736 - Brukermedvirkning og pårørendekontakt i hjemmesykepleien
ArkivsakID: 18/3187 - Brukermedvirkning og pårærende kontakt i hjemmesykepleien
Journaldato: 22.03.2018
Brevdato: 22.03.2018
Dokumentansvarlig: Gullik Dokken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS