Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018016725
DokumentID: 18/16725 - Avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune
ArkivsakID: 17/2573 - Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
Journaldato: 07.08.2018
Brevdato: 07.05.2018
Dokumentansvarlig: Trond Ragnar Frøyen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS