Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018016218
DokumentID: 18/16218 - Orienteringssak om status på IKT i helsesektoren inkludert infrastruktur
ArkivsakID: 18/3084 - Orienteringssak om status på IKT i helsesektoren inkludert infrastruktur
Journaldato: 25.05.2018
Brevdato: 25.05.2018
Dokumentansvarlig: Ketil Mastberg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS