Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018014418
DokumentID: 18/14418 - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008- ekstra varsling av nytt utredningstema om datalagring på Tveiten / Ødegården
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 22.02.2018
Brevdato: 19.02.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Statens Vegvesen Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL
ACOS Innsyn levert av ACOS AS