Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2018014213
DokumentID: 18/14213 - Vedr. byggegrense langs sjø for gbnr 157/133
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 14.03.2018
Brevdato: 22.02.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Sendt til

jeanero2001@yahoo.no

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS