Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018013537
DokumentID: 18/13537 - Uttalelse til varsling av nytt utredningstema om datalagring på Ødegården eller Tveiten - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 - Tønsberg kommune
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 15.02.2018
Brevdato: 15.02.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Vestfold fylkeskommune
Svend Foyns gate 9
3126 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS