Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018012860
DokumentID: 18/12860 - Tønsberg jernbanestasjon - arealvurderinger for hensettingsplass for tog - kommentarer
Kommentarer - foreløpige arealvurderinger - Tønsberg jernbanestasjon - hensetting av tog - Østlandet - utredning - fase 3
ArkivsakID: 18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020
Hensetting i Tønsbergområdet, InterCity Vestfoldbanen
Journaldato: 20.02.2018
Brevdato: 16.02.2018
Dokumentansvarlig: Elisabet Finne
Journalpostkategori: BEST

Avsender(e)

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS