Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018012016
DokumentID: 18/12016 - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008 - uttalelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 13.02.2018
Brevdato: 06.02.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Sem Grunneierlag Sone 2 v/formann Per Almenning
ACOS Innsyn levert av ACOS AS