Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018011011
DokumentID: 18/11011 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - klage på vedtak
ArkivsakID: 16/8987 - Stålveien 15 - 0157/0011 - brygge - søknad om dispensasjon
Journaldato: 08.03.2018
Brevdato: 08.02.2018
Dokumentansvarlig: Åge Hammervik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS