Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018010425
DokumentID: 18/10425 - Detaljregulering av Sandeåsen boliger. PlanID 0704 20150113 - Endring av plan E1
ArkivsakID: 15/7188 - Detaljregulering av Sandeåsen boliger. PlanID 0704 20150113
Journaldato: 06.02.2018
Brevdato: 06.02.2018
Dokumentansvarlig: Edle Liebe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS