Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018008262
DokumentID: 18/8262 - Deltakelse i kampanjen demensvennlig samfunn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen
ArkivsakID: 17/775 - Strategiplan aldersvennlig kommune
Journaldato: 21.02.2018
Brevdato: 07.02.2018
Dokumentansvarlig: Trond Ragnar Frøyen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS