Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018007809
DokumentID: 18/7809 - Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 1. gangsbehandling.
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 23.05.2018
Brevdato: 23.05.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS