Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018007787
DokumentID: 18/7787 - Uttalelse til ekstra varsling av nytt utredningstema om datalagring på Tveiten/Ødegården. Kommuneplanens arealdel 2018-2030, Tønsberg kommune
Vedr. 17-02269-5
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 29.01.2018
Brevdato: 26.01.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Direktoratet for mineralforvaltning
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS