Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018007430
DokumentID: 18/7430 - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008 - uttalelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 26.01.2018
Brevdato: 23.01.2018
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Avsender(e)

Bane Nor Sf
Postboks 4350
2308 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS