Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018000470
DokumentID: 18/470 - Opprettelse av en ny 50 % driftavtale - fysioterapeut - kompensasjonstildeling
ArkivsakID: 17/14317 - Krav om omgjøring - tildeling av driftsavtale fysioterapeut
Journaldato: 05.01.2018
Brevdato: 05.01.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS