Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017090464
DokumentID: 17/90464 - Fritt brukervalg med private leverandører for BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
ArkivsakID: 17/15352 - Fritt brukervalg med private leverandører for BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
Journaldato: 15.01.2018
Brevdato: 15.01.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
ACOS Innsyn levert av ACOS AS