Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2017088851
DokumentID: 17/88851 - Svar på spørsmål om videre prosess rundt datalagringssentral i Tønsberg
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 11.12.2017
Brevdato: 11.12.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Sendt til

Rune Sørdalen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS