Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017086500
DokumentID: 17/86500 - Orientering om gjennomføring av nye regler om styrket pårørendestøtte
ArkivsakID: 17/14555 - Orientering om kommunens ivaretakelse av pårørende
Journaldato: 05.01.2018
Brevdato: 05.01.2018
Dokumentansvarlig: Astrid Holwech
Journalpostkategori: Saksfremlegg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS