Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017079826
DokumentID: 17/79826 - Biologisk mangfold, orientering om Bydrifts håndtering av aktuelle oppgaver
ArkivsakID: 17/13470 - Biologisk mangfold.
Journaldato: 05.04.2019
Brevdato: 03.04.2019
Dokumentansvarlig: Viggo Emdal
ACOS Innsyn levert av ACOS AS