Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkene nederst på siden.

Utgående dokument

Utgående dokument 2017071558
DokumentID: 17/71558 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030. Fastsatt planprogram.
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 22.09.2017
Brevdato: 22.09.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt

Sendt til

Bane Nor Sf
Postboks 4350
2308 HAMAR
 
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 TRONDHEIM
 
Direktoratet For Samfunnssikkerhet og Beredskap (dsb)
Postboks 2014
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS