Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017061557
DokumentID: 17/61557 - Grevesvingen 1 - 1011/0166 - Ulovlig oppført bod - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
ArkivsakID: 14/7678 - Grevesvingen 1 - 1011/0166 - bygge bod og utvide terrasse
Journaldato: 08.08.2017
Brevdato: 08.08.2017
Dokumentansvarlig: Nils Petter Johansen
Journalpostkategori: Saksfremlegg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS