Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017061136
DokumentID: 17/61136 - Fortettingsstrategi - Midlertidig praksis for boligområder som helt eller delvis vurderes bevart i kommuneplanens arealdel
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 20.09.2017
Brevdato: 12.09.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS