Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017060735
DokumentID: 17/60735 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og byplan. Fastsettelse av planprogram.
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 21.08.2017
Brevdato: 10.08.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
ACOS Innsyn levert av ACOS AS