Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017057050
DokumentID: 17/57050 - Kommunedelplan for sentrum - Byplan 2014 - 2026. PlanID 0704 90014 - Uttalelse til varsel om begrenset revisjon
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 03.07.2017
Brevdato: 30.06.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Tønsberg kommune
Fagenhet helse og omsorg
Postboks 2410
3104 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS