Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017047605
DokumentID: 17/47605 - Kommunplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008 - uttalelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 21.06.2017
Brevdato: 21.06.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS