Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017045303
DokumentID: 17/45303 - Kommunplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99008 - uttalelse
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 19.06.2017
Brevdato: 15.06.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Vestfold fylkeskommune
Postboks 2163
Svend Foynsgate 9
3103 TØNSBERG
ACOS Innsyn levert av ACOS AS