Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017042453
DokumentID: 17/42453 - Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - PlanID 0704 99007 - ad revisjon kommuneplan og byplan
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 08.06.2017
Brevdato: 07.06.2017
Dokumentansvarlig: Cathrine Heisholt
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Fortidsminneforeningen v/kaare Nicolai Bergløff
ACOS Innsyn levert av ACOS AS