Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2017039011
DokumentID: 17/39011 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje - Pålegg om retting av ulovlig takform og ulovlig fasadeendring. Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
ArkivsakID: 15/3796 - Karlsvikveien 5 A - 0137/0314 - Ny enebolig med hybelleilighet i deler av underetasje
Journaldato: 21.08.2017
Brevdato: 19.07.2017
Dokumentansvarlig: Helene Sabbah
Hjemmel: Off.l.s § 18

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til Off.l.s § 18, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS