Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommende post blir scannet, og dokumentet ikke er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkene under. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsak-lenken.

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017038304
DokumentID: 17/38304 - Vearjordet - 0203/0012 - tomt til sykehjem
ArkivsakID: 15/13697 - Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og Byplan 2018-2030 Plan ID 0704 99009
Journaldato: 23.05.2017
Brevdato: 22.05.2017
Dokumentansvarlig: Anne Skov
Journalpostkategori: E-post

Avsender(e)

Mari Hanstad Kristoffersen og Jan Kristoffersen
Vearveien 5
3173 VEAR

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS